-Spotkanie z jednym obrazem-

Sierpniowe spotkanie z jednym obrazem El Greco
poświęcone było wyjątkowemu dziełu mistrza z Toledo
„Otwarcie piątej pieczęci Apokalipsy”.
Wykład prowadził dr hab. Krzysztof Gombin
z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.