-Spotkanie z jednym obrazem-

W dniu 7 czerwca 2014 r. odbyło się kolejne spotkanie z jednym obrazem
El Greca. Tym razem wykład pt. „Pogrzeb hrabiego Orgaza, ” poprowadził dr hab. Paweł Pencakowski z Akademii Sztuk Pięknych w  Krakowie. Tradycyjnie wieczór umilił koncert muzyczny w wykonaniu uczniów
i nauczycieli z Zespołu Szkół Muzycznych w Siedlcach.