-Konkurs i wykład-

Tradycyjnie 7 lutego 2015 roku odbyło się w Sali widowiskowej „Podlasie” Siedlcach spotkanie z jednym obrazem El Greco, które uświetnił wykład prof. dr hab. Ireny ROLSKIEJ z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.

Wczesniej miało miejsce otwarcie pokonkursowej wystawy malarstwa Ogólnopolskiego Konkursu Malarskiego El Greco w Małej Galerii Sztuki MOK przy ul. Sienkiewicza 63 oraz ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród laureatom. Wystawa czynna będzie do 27 lutego 2015 r.

„Trudno jest opowiedzieć, poprzez pryzmat twórczości Dominikosa Theotokopulosa, o myślach, nastrojach i odczuciach, związanych z pracami tego artysty. Wytłumaczyć swoją optykę widzenia poprzez nieme historie, zamknięte w kompozycjach, najczęściej oglądanych na kartach albumów lub ekranie komputera. Poprzez indywidualne doświadczenie wytłumaczyć powód, dla którego każdy z autorów podjął trud interpretacji malarskiej.

Autorzy z różnym doświadczeniem przedstawili prace malarskie, komentujące ich spotkania z twórczością artysty doby manieryzmu. Po 400 latach od śmierci artysty, młodzi pasjonaci malarstwa, poprzez różnorodność środków wyrazu, zamkniętych w polu prostokąta, opowiadają o swoich fascynacjach twórczością El Greco. Dają świadectwo krytycznego obserwowania świata, wplatając znaki, zachowania, sytuacje ze współczesności w kompozycje El Greca. Innym razem podejmują trud wykreowania obrazu, wykorzystując środki wyrazu zaczerpnięte z warsztatu artysty.

W kompozycjach malarskich autorzy nawiązują do tych wątków z życia artysty oraz jego kompozycji, które miały wpływ na ich widzenie, na ich próbę zrozumienia – czym jest dla nich malarstwo „tego Greka”. Jakie niesie wartości, jakie treści, jak jest odbierany dziś, czy jest czytelny dla młodego odbiorcy?

Jestem pełen uznania dla wszystkich autorów, którzy podjęli wysiłek zamknięcia w płaszczyźnie obrazu przeżytych emocji i zderzeń ze sztuką mistrza z Toledo. Konkurs oraz zainteresowanie jego treścią jest dowodem na to, jak żywym i komunikatywnym medium jest malarstwo dla młodego pokolenia początków XXI wieku.”

Powiedział dr hab. Tomasz Nowak, Przewodniczący Jury Konkursu.

Jury w składzie:

  • dr hab. Tomasz Nowak – artysta malarz, kierownik Pracowni Plastyki w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach (przewodniczący),
  • Dorota Pikula – kustosz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach, historyk sztuki,
  • Romuald Wyszyński – konserwator zabytków,
  • Krzysztof Boruta – zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Siedlcach,

po obejrzeniu wszystkich nadesłanych prac wyróżniło i nagrodziło następujące osoby:

KATEGORIA: GIMNAZJA

Wyróżnienie
Kuba Kazimierczak – Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. Tadeusza Makowskiego w Łodzi
Tytuł pracy: Pogrzeb El Greco
Opiekun: Anna Kazimierczak

III miejsce
Katarzyna Będkowska – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kietrzu
Tytuł pracy: Modlitwa Diego
Opiekun: Dorota Kaczmar

II miejsce
Ania Bielawska – Gimnazjum nr 49 w Bydgoszczy
Tytuł pracy: Świat Dominikosa
Opiekun: Aleksandra Arke

I miejsce
Ewa Nowacka – Pracownia Twórcza BĘ 202 w Bęczynie
Tytuł pracy: Chłopiec włączający telefon
Opiekun: Anna Kowal

KATEGORIA: SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Wyróżnienie
Natalia Grala – Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli
Tytuł pracy: Mój portret z El Greco przez wieki
Opiekun: Marzena Sroczyńska-Gudajczyk

Wyróżnienie
Dobromiła Hada-Jasikowska – Liceum Plastyczne im. Stanisława Kopystyńskiego we Wrocławiu
Tytuł pracy: Święta Mama obierająca jabłka
Opiekun: Agnieszka Traczyńska

Wyróżnienie
Filip Kampka – II Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Częstochowie
Tytuł pracy: Sztuka portretu
Opiekun: Tadeusz Kampka

III miejsce
Laura Jerzak – Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli
Tytuł pracy: Ja-elgrekowska
Opiekun: Marzena Sroczyńska-Gudajczyk

II miejsce
Ewa Krata – Liceum Plastyczne im. Katarzyny Kobro w Zduńskiej Woli
Tytuł pracy: Postać babci ze świecą,
Opiekun: Marzena Sroczyńska-Gudajczyk

I miejsce
Wiktor Bochenek – Zespół Szkół Plastycznych w Tarnowie
Tytuł pracy: Autoportret ze św. Tomaszem w tablecie
Opiekun: Tymoteusz Chliszcz