-El Greco – Przystanek Siedlce-

 W sobotę 14 czerwca w Sali Białej siedleckiego MOK-u podsumowano  Ogólnopolski Konkurs Literacki ,,El Greco-Przystanek Siedlce”. Konkurs zorganizowały siedlecka Miejska Biblioteka Publiczna, tutejsze Muzeum Diecezjalne oraz warszawski Oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Napłynęło  333 prac, zaś 316 spełniło warunki regulaminowe.
Jury pod przewodnictwem Jacka Moskwy wiceprezesa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich uhonorowało esej ,,Pochwała syntezy” – Mariusza Bylińskiego z Bydgoszczy, który  otrzymał główną nagrodę – wycieczkę do Hiszpanii śladami El Greco.

Pierwszą nagrodę za wiersz ,,Franciszek” zdobyła Adrianna Konopka z Białegostoku, drugą Marek Chorabik z Gdyni, za nowelę ,,Trzymaj mnie mocno i uszczypnij…”, trzecią Danuta Hajdas z Gdańska za wiersz ,,Ekstaza św. Franciszka wg El Greco”. 

Jury przyznało też trzy wyróżnienia: Bogumiłowi Staszkowi z Tarnowa, Marcie Berowskiej z Warszawy i Krystianowie Pryndzie z Mysłowic.

Podsumowanie konkursu ,,El Greco-Przystanek Siedlce”
uświetnił recitalem muzyki hiszpańskiej jeden
z wirtuozów gitary klasycznej – Roman Ziemlański.

Rok El Greco ogłoszony został w związku z czterechsetną rocznicą śmierci artysty. Jedyny w Polsce obraz tego malarza -,,Ekstaza św. Franciszka”, znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, stąd miasto to jest miejscem wielu wydarzeń związanych z rokiem hiszpańskiego mistrza greckiego pochodzenia.