-El Greco w Warszawie-

Jedyny w Polsce obraz El Greco został wystawiony w Warszawie

Obraz „Ekstaza świętego Franciszka” znajduje się na stałe w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach, ale z okazji 400 rocznicy śmierci wybitnego malarza został udostępniony szerszej publiczności. 15 września na Zamku Królewskim uroczyście otwarto wystawę w „Galerii Jednego Obrazu”.

Na początku spotkania zebranych powitał dyrektor Zamku Królewskiego prof. Andrzej Rottermund. Wśród gości znaleźli się m.in. Minister Kultury
i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska, biskup siedlecki Kazimierz Gurda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Tadeusz Sławecki, podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych  Tomasz Orłowski, Podsekretarz Stanu w kancelarii Prezydenta RP  Maciej Klimczak, Hanna Suchocka – przewodnicząca Rady Powierniczej Zamku, ambasadora Hiszpanii w Polsce Agustína Núñez Martíneza, Prezydent Miasta Siedlce Wojciech Kudelski, dyrektora Muzeum Diecezjalnego
w Siedlcach ks. Robert Mirończuk.

 Dyrektor Zamku Królewskiego, prof. Andrzej Rottermund podkreślił, że to wielkie wydarzenie na Zamku Królewskim wystawienie tak znakomitego obrazu. W związku z tym przygotowano serię „Niedzielnych spotkań wokół obrazu El Greca”.

 Płótno zostało odkryte w 1964 r., podczas inwentaryzacji zabytków, którą przeprowadzały dla Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk Hanna Sygietyńska i Izabella Galicka. „Ekstazę świętego Franciszka” odnalazły na terenie parafii w Kosowie Lackim, w mieszkaniu proboszcza. Jak powiedziała Radiu Podlasie, obecna podczas wernisażu Izabela Galicka, można powiedzieć że to co się stało to spełnienie najskrytszego marzenia.

Płótno będzie można oglądać do końca października
na Zamku Królewskim w Warszawie.