-Nowa wystawa w Muzeum Diecezjalnym-

Pod hasłem „Pielgrzymka Władysława IV Wazy 1624-1625”
otwarto 3 października 2014 r. nową wystawę
w Muzeum Diecezjalnym w Siedlcach.
W centralnym punkcie prezentowany jest obraz
znany jako Kunstkammera Władysława Wazy.

Eksponaty zostały wystawione w ramach wymiany za wypożyczenie obrazu „Ekstaza Świętego Franciszka” El Greco. 2 października dzieła sztuki zostały przywiezione z Muzeum Zamku Królewskiego w Warszawie. Dzisiejszemu wernisażowi towarzyszyły wykłady wprowadzające w tematykę wystawy.

Program dzisiejszego dnia przedstawiał się następująco:

 • Wprowadzenie ks. dr Robert Mirończuk,
 • Podróż królewicza Władysława Zygmunta Wazy (1624-1625),
  dr Przemysław Deles, z Zamku Królewskiego w Warszawie,
 •  Ikonografia królewiczowska i królewska Władysława IV Wazy,
  dr Jacek Żukowski,
 • Obraz Kunstkammery królewicza Władysława Zygmunta Wazy z 1626 roku,
  prof. Juliusz Chrościcki z UPJP II w Krakowie,
 • O kolekcji Wazów polskich i jej rozprzedaży w Paryżu,
  prof. Ryszard Szmydki z UPJP II w Krakowie.

O godzinie 15.00 nastąpiło odsłonięcie wystawy.