-Konserwacja część pierwsza-

Zapraszamy na fotoreportaż
z pierwszego etapu prac konserwatorskich obrazu El Greca w Krakowie

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”