-Konserwacja El Greca część 4-

Zapraszamy na fotoreportaż z kolejnej części prac konserwatorskich w Krakowie

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”